Telekinesium Amsterdam - kunstproject

Voorstel voor een kunstproject in Amsterdam

Telekinesium (voorlopige technische benaminig) betreft een, in wezen zeer eenvoudige sculptuur, bestaande uit twee simpele elementen:

 • een zuil
  dit is de basis, gemaakt van graniet met een klassieke romeinse of griekse vormgeving;
  richtlijn voor de maten is een hoogte van drie meter en een doorsnede van zestig centimeter;
  De bovenkant van de zuil heeft een concave holte, hierin ligt het tweede element.
 • een bol
  met een diameter van ongeveer één meter. Deze ligt los in die holte van dezelfde maat. 
  Er wordt in eerste instantie aan roestvast staal gedacht, maar aluminium, glas of zelfs kunststof zijn als alternatieve materialen nog niet uitgesloten.

 

Fisieke verschijningsvorm

Op zichzelf, visueel, is het sculptuur slechts een statische weergave, een snapshot, van de ontwikkeling van de mensheid tot nu, uitgedrukt in twee fundamentele en herkenbare componenten: van de oude, klassieke beschavingen (de romeins/griekse zuil) groeit of rijst de mensheid op tot de moderne maatschappij (de stalen (wereld)bol) gevoed door nieuwe kennis die altijd vloeit vanaf de bron (het water).

Achterliggende filosofie

De statische weergave is niet meer dan een startpunt voor de vraag naar de verdere ontwikkeling van de beschaving, de mensheid en mogelijk de toekomstige evolutie van de mens, als achterliggende filosofie. Telekinesium suggereert een weg die ten zeerste de moeite waard is om te begaan of in elk geval te onderzoeken. Deze weg is afwijkend van de norm, in die zin dat het niet een technologische of anderszins materiële vooruitgang betreft. Daar wordt wereldwijd al voldoende aandacht en energie aan besteed.

Ondersteunende infrastructuur

Het Telekinesium project beperkt zich niet alleen tot de zuil met bol waar mensen zich omheen kunnen verzamelen, er wordt ook een achterliggende infrastructuur gecreëerd ter bevordering en uitwisseling van kennis, ervaring of beleving.

Stichting

Het gehele project wordt ondergebracht onder een stichting, die vanzelfsprekend alle opbrengst investeert in verdere ontwikkeling en mogelijke vertakkingen.